Mọi hoạt động điều tra đều phải có người chứng kiến.

Hỏi: Mọi hoạt động điều tra đều phải có người chứng kiến.

Đáp: Nhận định này sai, vì: Trong một số hoạt động điều tra như khởi tố bị can được quy định tại Đ126 BLTTHS, hỏi cung được quy định tại Đ131 BLTTHS thì không cần phải có người chứng kiến.

error: Content is protected !!