Luật sư tư vấn tự động

Ngày 16/6/2022, Công ty cổ phần ReaVol và Viện kinh tế pháp luật Toàn Cầu ký kết hợp đồng hợp tác, thỏa thuận phối hợp phát triển nội dung luật trên sàn nội dung số ReaVol.

Nội dung hợp tác hai bên cùng nhau tiến hành xây dựng nội dung tư vấn luật tự động trên sàn nội dung số ReaVol. Người dùng chỉ cần đánh hoặc nói câu hỏi vào phần mềm ReaVol sẽ có câu trả lời chuẩn xác nhất.

Mục đích

Sẽ xây dựng luật sư tư vấn tự động, mọi thông tin và kết quả sẽ được giải quyết một cách tự động nhanh nhất, chuẩn xác nhất.

error: Content is protected !!