Lịch sử phát triển và vị trí của luật nhân quyền quốc tế trong hệ thống pháp luật quốc tế.

Hỏi: Lịch sử phát triển và vị trí của luật nhân quyền quốc tế trong hệ thống pháp luật quốc tế.

Đáp: – Những tiền đề của ngành luật này đã xuất hiện từ thế kỷ XIX,
một số quyền và cơ chế bảo vệ quyền con người đã được đề cập từ đầu thế kỷ XX trong một số văn kiện pháp lý của Hội Quốc Liên, Tổ chức Lao động quốc tế và Tổ chức Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
⇨ tuy nhiên, xét về mọi mặt, có thể khẳng định rằng, Luật nhân quyền quốc tế chỉ mới chính thức hình thành và phát triển sau khi Liên Hợp Quốc ra đời (1945).
– Sự vi phạm nhân quyền một cách cực kỳ tàn bạo (mà nổi bật là hành động diệt chủng người Do Thái) của bè lũ phát-xít trong Chiến tranh thế giới II đã thúc đẩy các nước trong phe Đồng minh xúc tiến thành lập Liên Hợp Quốc.
– Hiến chương Liên Hợp Quốc (năm 1945), với những quy định cụ thể về việc tôn trọng, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đặc biệt là việc khẳng định thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là một trong những mục tiêu cơ bản của Liên Hợp Quốc, đã tạo cơ sở cho việc hình thành và phát triển của Luật nhân quyền quốc tế

error: Content is protected !!