Khi định tội danh,cần áp dụng các quy phạm pháp luật nào ?

Hỏi: Khi định tội danh,cần áp dụng các quy phạm pháp luật nào ?

Đáp: Các quy phạm pháp luật được áp dụng khi định tội danh: 1/Bộ luật hình sự gồm 2 phần: Phần chung và phần các tội phạm; 2/Quy phạm pháp luật hình sự phần các tội phạm quy định trách nhiệm hình sự đối với mỗi hành vi phạm tội. Những quy định này phải dựa trên những nguyên tắc điều kiện được nêu ra trong các QPPL phần chung; 3/QPPL phần các tội phạm nêu mô hình một cách cụ thể chi tiết giúp ta xác định được hành vi nguy hiểm cho xã hội đã thực hiện trên thực tế là tội phạm; 4/QPPL phần chung giúp chúng ta phát hiện các dấu hiệu cấu thành tội phạm cụ thể.
Cần lưu ý về hiệu lực về không gian và thời gian của điều khoản được viện dẫn

error: Content is protected !!