Khẳng định: Tòa án nhân dân cấp huyện không được tuyên bị cáo quá 15 năm tù

Hỏi: Khẳng định: Tòa án nhân dân cấp huyện không được tuyên bị cáo quá 15 năm tù?

Đáp: Theo quy định BLTTHS 2015, TAND huyện có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về cac tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng. Theo đó, loại tội phạm cao nhất mà tòa án cấp huyện có thể xét xử là tội phạm rất nghiêm trọng có mức hình phạt tối đa là 15 năm tù. Tuy nhiên giới hạn 15 năm tù này chỉ là giới hạn đối với 1 tội. Nếu TAND huyện xét xử người phạm tội với tổng hợp nhiều tội thì mức phạt tù có thể quá 15 năm tù.

error: Content is protected !!