Khẳng định: Người bị kết án có thể phải chịu hình phạt tù có thời hạn đến 40 năm.

Hỏi: Khẳng định: Người bị kết án có thể phải chịu hình phạt tù có thời hạn đến 40 năm?

Đáp: Khẳng định sai. BLHS 2015 sđ,bs 2017 quy định về việc quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội, theo đó khi tổng hợp hình phạt mức phạt tù có thời hạn tối đa là 30 năm.

error: Content is protected !!