Khẳng định: Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại chỉ áp dụng đối với tội phạm ít nghiêm trọng

Hỏi: Khẳng định: Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại chỉ áp dụng đối với tội phạm ít nghiêm trọng?

Đáp: Khẳng định sai. Theo quy định, chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các Điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 BLHS khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 141 (Tội hiếp dâm), Điều 143 (tội cưỡng dâm) là tội phạm nghiêm trọng. Theo đó, việc khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu bị hại trong trường hợp khởi tố theo khoản 1 Điều 141 hoặc khoản 1 Điều 143 là khởi tố đối với tội phạm nghiệm trọng.

error: Content is protected !!