Hướng dẫn xếp lương phóng viên, biên tập viên từ ngày 10-10

Viên chức là phóng viên, biên tập viên các hạng sẽ được xếp lương theo Thông tư mới từ ngày 10-10 tới đây.

Vừa qua, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 13/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, PV, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông, có hiệu lực từ ngày 10-10.

Theo thông tư trên, viên chức biên tập viên, PV thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004.

Cụ thể, biên tập viên hạng I, PV hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00 – tương đương mức lương từ 9.238.000 đồng/tháng đến 11.920.000 đồng/tháng theo mức lương cơ sở hiện nay.

Hướng dẫn xếp lương phóng viên, biên tập viên từ ngày 10-10 ảnh 1
Phóng viên đang tác nghiệp tại tòa án. Ảnh: HOÀNG GIANG

Biên tập viên hạng II, PV hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 – tương đương mức lương từ 6.556.000 đồng/tháng đến 10.102.200 đồng/tháng.

Biên tập viên hạng III, PV hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 – tương đương mức lương từ 3.486.600 đồng/tháng đến 7.420.200 đồng/tháng.

Ngoài ra, việc xếp lương đối với viên chức từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức biên tập viên, PV thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007 của Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, cũng theo Thông tư 13, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với PV, biên tập viên ở cả ba hạng (I, II, III) đều không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Thay vào đó, PV, biên tập viên phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Theo PLO

error: Content is protected !!