Đấu giá không thành được quy định như thế nào?

Hỏi: Đấu giá không thành được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 202, luật thương mại 2005 quy định về đấu giá không thành như sau:
– Cuộc đấu giá được coi là không thành trong các trường hợp sau đây:
+ Không có người tham gia đấu giá, trả giá;
+ Giá cao nhất đã trả thấp hơn mức giá khởi điểm đối với phương thức trả giá lên.

error: Content is protected !!