Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp bắt buộc phải tham gia tất cả các phiên toà dân sự?

Hỏi: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp bắt buộc phải tham gia tất cả các phiên toà dân sự?

Đáp: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp không bắt buộc phải tham gia tất cả các phiên toà dân sự
Ở phiên toà sơ thẩm: Đại diện Viện kiểm sát chỉ tham gia các phiên họp/ phiên toà sơ thẩm đối với những vụ án do Toà án tiến hành thu thập chứng cứ hoặc đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thưc, làm chủ hành vi hoặc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 4 BLTTDS 2015

error: Content is protected !!