Công dân là Công an viên tại xã từ năm 1998 đến năm 2014 (công tác trên 15 năm, được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công an). Đến tháng 12/2014 do yêu cầu nhiệm vụ, xã ra quyết định điều tôi về làm Bí thư ấp (hiện nay, công dân vẫn đang làm Bí thư ấp). Được biết, theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP, nếu làm Công an xã trên 15 năm được hưởng chế độ thôi việc. Vậy trường hợp của công dân có được hưởng chế độ đó theo quy định của Nghị định 73/2009/NĐ-CP không?

Hỏi: Công dân là Công an viên tại xã từ năm 1998 đến năm 2014 (công tác trên 15 năm, được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công an). Đến tháng 12/2014 do yêu cầu nhiệm vụ, xã ra quyết định điều tôi về làm Bí thư ấp (hiện nay, công dân vẫn đang làm Bí thư ấp). Được biết, theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP, nếu làm Công an xã trên 15 năm được hưởng chế độ thôi việc. Vậy trường hợp của công dân có được hưởng chế độ đó theo quy định của Nghị định 73/2009/NĐ-CP không?

ĐÁp: Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ, quy định: “Phó Trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng…”.
Vì vậy, trường hợp của công dân là Công an viên, có thời gian công tác tại xã từ năm 1998 đến năm 2014 (trên 15 năm công tác) được hưởng trợ cấp 01 lần.

error: Content is protected !!