Cho thuê hàng hóa là gì?

Hỏi: Cho thuê hàng hóa là gì?

Đáp: Căn cứ điều 269, luật thương mại 2005 quy định về cho thuê hàng hoá như sau:
-Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê.

error: Content is protected !!