Chị tôi làm việc tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN phường, đến tháng 12/2015 tròn 55 tuổi, theo quy định của luật BHXH 2006 là đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí, nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, chỉ mới đóng được 15 năm 8 tháng. Xin hỏi như vậy chị tôi đến khi có thông báo nghỉ công tác vì hết tuổi lao động thì có được giải quyết chế độ hưu trí không hay được trả chế độ một lần. Theo khoản 2 Điều 70 Luật BHXH năm 2006 thì chị tôi có được tiếp tục đóng BHXH đủ 20 năm để được hưởng chế độ hưu trí không?

Hỏi: Chị tôi làm việc tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN phường, đến tháng 12/2015 tròn 55 tuổi, theo quy định của luật BHXH 2006 là đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí, nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, chỉ mới đóng được 15 năm 8 tháng. Xin hỏi như vậy chị tôi đến khi có thông báo nghỉ công tác vì hết tuổi lao động thì có được giải quyết chế độ hưu trí không hay được trả chế độ một lần. Theo khoản 2 Điều 70 Luật BHXH năm 2006 thì chị tôi có được tiếp tục đóng BHXH đủ 20 năm để được hưởng chế độ hưu trí không?

Đáp: Trường hợp của chị bạn đã đóng bảo hiểm được 15 năm 8 tháng như vậy thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định là 20 năm nên theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 chị bạn có thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để đủ 20 năm để được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2006. Cụ thể:
“Điều 70. Điều kiện hưởng lương hưu
“1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm.”

error: Content is protected !!