“Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi ly hôn Khi ly hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai vợ chồng bị mất. Vậy làm sao để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho hai bên sau ly hôn? “

Hỏi: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi ly hôn
Khi ly hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai vợ chồng bị mất. Vậy làm sao để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho hai bên sau ly hôn?

Đáp: Với trường hợp của bạn, do không được cung cấp đầy đủ thông tin, chúng tôi đặt giả định vợ chồng bạn chưa thực hiện thủ tục ly hôn tại tòa án và mảnh đất này là tài sản chung của hai vợ chồng. Chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau:

* Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 vợ chồng đã bị mất, vì vậy bạn cần thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất theo quy định tại điều 77 nghị định 43/2014/NĐ-CP theo các bước sau:
– Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.
– Thông báo mất Giấy chứng nhận sẽ được niêm yết thông báo trong 30 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Hết thời hạn này, bạn có thể nộp 1 bộ hồ sơ lên văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi gia đình bạn sinh sống, đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hồ sơ này bao gồm những giấy tờ được quy định tại khoản 2 điều 10 thông 24/2014/TT-BTNMT. Theo đó , hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.
+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban đã cấp khi hết thời hạn niêm yết.
– Văn phòng đăng ký đất đai sau khi đã xem xét, kiểm tra hồ sơ sẽ hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, đồng thời cấp lại giấy chứng nhận mới trực tiếp cho bạn hoặc gửi thông qua Ủy ban nhân dân xã.
* Sau khi đã có lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các bạn có thể giải quyết như sau để được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho các bên sau ly hôn:
– Trước khi ly hôn, vợ, chồng bạn nên xác định trước mảnh đất này các bạn sẽ chia như thế nào, mỗi bên hưởng bao nhiêu phần trăm diện tích đất,..
– Nếu đã hoặc không thể thỏa thuận được với nhau về việc phân chia quyền sử dụng đất, vợ, chồng bạn có thể tiến hành ly hôn tại Tòa án theo thủ tục thông thường. Trong quá trình ly hôn, trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được, bạn có thể nhờ Tòa án trợ giúp trong việc phân chia tài sản là quyền sử dụng đất sau khi ly hôn.
– Khi đã hoàn thành ly hôn, hai bạn cần thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất do phân chia tài sản sau khi ly hôn bằng các chuẩn bị một bộ hồ sơ mới để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp Huyện nơi có đất. Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản theo mẫu số 09/ĐK
+ Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
+ Quyết định phân chia quyền sử dụng đất của Tòa án hoặc văn bản thỏa thuận phân chia quyền sử dụng đất của hai vợ chồng.

error: Content is protected !!