Biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam được xác định là đường song song và cách bờ biển của lãnh thổ đất liền và các đảo một khoảng cách 12 hải lý.

Hỏi: Biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam được xác định là đường song song và cách bờ biển của lãnh thổ đất liền và các đảo một khoảng cách 12 hải lý.

ĐÁp: Sai. Theo quy định tại Điều 5, khoản 3 của Luật Biên giới quốc gia 2003 và Điều 11 của Luật Biển Việt Nam 2012, biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam là ranh giới ngoài của lãnh hải.
Theo quy định tại Điều 9 Luật Biên giới quốc gia 2003 và Điều 11 của Luật Biển Việt Nam 2012, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần đảo. Lãnh hải của Việt Nam rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.
Điều 4 của Luật Biên giới quốc gia 2003 đồng thời quy định: Đường cơ sở là đường gẫy khúc nối liền các điểm được lựa chọn tại ngấn nước thuỷ triều thấp nhất dọc theo bờ biển và các đảo gần bờ do Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định và công bố. Do đó, đường cơ sở không phải là đường bờ biển.
Như vậy, biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam là ranh giới ngoài của lãnh hải và cách đường cơ sở ra phía biển một khoảng 12 hải lý.

error: Content is protected !!