“Bạn em đi nghĩa vụ quân sự. Trước ngày nhập ngũ có gây án cố ý gây thương tích. Vậy bạn ấy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? “

Hỏi: Bạn em đi nghĩa vụ quân sự. Trước ngày nhập ngũ có gây án cố ý gây thương tích. Vậy bạn ấy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Đáp: Theo quy định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
Theo quy định tại Điều 3 của Bộ luật Hình sự thì mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật.
Do vậy, nếu hành vi của bạn em đủ dấu hiệu để cấu thành tội phạm thì bạn ấy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự.

error: Content is protected !!