Án lệ 25 về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

error: Content is protected !!